Tủ nhôm đựng chén bát mẫu 1

2,900,000.00 2,700,000.00